463.Versiyon Yenilikleri (30.01.2024)


1-Muayene Ekranında > Reçetem butonuna Kısayol eklenmiştir. "F1" tuşuna basıldığında "Reçetem" sisteme geçiş sağlanmıştır.
NOT:Muayene Ekranındaki Tüm kısayol tuşları aşağıda belirtilmiştir.

 • F1 > Reçetem
 • F2 > Şikayet Ve Bulgular
 • F3 > Tetkik
 • F4 > Raporlar
 • F5 > Reçete Sorgula
 • F9 > Matbu Reçete Yazdır
 • F10 > Hızlı Reçete Yazdır
 • F12 > Kaydet ve Çık
2-Bakanlığın yaptığı değişiklik üzerine "Kronik Hastalık Veriseti hatası" giderildi.
3-Sma İzlem Ekranına "Mucbir Sebep Durumu" ve "Mucbir Sebep Bilgisi" alanları eklenmiştir.
NOT:Mucbir Sebep alanının doldurulması zorunlu değildir."Mucbir Sebep Durum bilgisi "Evet" seçildiğinde Sebep Bilgisi zorunludur.


4-Hasta Kartı > Özlük Bilgisi ekranına "Uss Özlük Güncelle" butonu eklenmiştir. İlgili buton ile Kişinin "İletişim ve adres bilgileri,Sigara ve Alkol Kullanım durumları, Boy kilo vs. bilgilerinin uss ye gönderilmesi sağlanmıştır.
NOT:Hasta Kartı > Özlük Bilgileri "Uss Özlük Güncelle"


NOT:Hastanın en son özlük güncelllenme Tarihi Hasta Kartında Gösterilmiştir. Gönderilen Özlük Güncelleme paketide "Hasta Özlük Kayıt" olarak Muayene Listesinde gösterilmiştir.


5-Hastanın Alerjilerinin uyarı olarak gösterilmesi sağlandı.
NOT:Hasta Kartı > Özgeçmiş kısmından "Alerjiler" bölümünden girilmesi gerekmektedir.


6-Hasta Kartından Aşı/İzlem Onam formunun yazdırılması için "Hasta Raporları > Onam Formları altına "Aşı/İzlem Bilgilendirme ve Onam Formu" butonu eklendi.
7-463.Versiyon Eklenen Ve Güncellenen Raporlar
 • 18 Yaş Altı Gebe Bildirim Formu - Eklendi. (Not:Hasta Raporları > Rapor Dolabının alt sekmesinden ulaşabilirsiniz.)
 • Riskli Gebe Sevk Formu - Eklendi.(Not:Gebe İzlem > İzlem Raporlarının alt sekmesinden ulaşabilirsiniz.)
 • SMA Taşıyıcı Taraması Onam Formu - Güncellendi.(Not:Hasta Raporları > Rapor Dolabının alt sekmesinden ulaşabilirsiniz.)
 • Rs30 Kontrol Formu- Eklendi.(Not:Hasta Raporları alt sekmesinden ulaşabilirsiniz.)
 • Evde Sağlık Hizmeti Verilen Hastalar - Eklendi.(Not:Online Raporlama > Muayene İstatistikleri kısmından ulaşabilirsiniz.)

462.Versiyon Yenilikleri (30.11.2023)


1-Bakanlığın yaptığı güncelleme sonrasında "Sağlıklı Hayat Merkezlerinde" olan kliniklere randevu alınması sağlandı.
NOT: Muayene Türü : Sağlıklı Hayat Merkezinden seçildikten sonra klinik seçme işlemi yapılır.


2-Mhrs > Seçili Hastaya Randevu Al Ekranında iyileştirmeler yapılmıştır.
NOT:İlçe Kısmına "Farketmez" seçeneği eklenmiştir.
NOT:Seçilen Hekimin "En Erken Randevu Tarihi" Listede gösterilmiştir.
NOT:Seçilen Hekimin Tüm randevuları Listelenmiştir.


3-Mhrs > Randevu Formu Güncellenerek "Randevu Alınan Muayene Yeri" alanı eklenmiştir.
4-Bir Önceki Pansuman Enjeksiyonun Aktif İzleme Çekilebilmesi için > Pansuman Enjeksiyon Ekranına "Önceki İşlemleri Kopyala" Eklenmiştir.


5-Kanser İzlem > Servikal Tarama > "Pap Smear Testi" ve "Servikal Sitoloji Sonucu" alanlarının zorunluluğu kaldırılmıştır ve boş olarak kayıt yapılabilmektedir.
6-Gebelik Sonlandırma Ekranına > "Sonlandırma Notu " alanı eklenmiştir.
7-Kocaeli İli > Lab. Sonuç Sorgulama "Sonuç Tarihi Boş" gelen Lab.Sonuçlarının otomatik olarak doldurulması sağlandı.
8-Misafir Hastaların > Hpv Sonuçlarının sorgulanabilmesi için Hpv Sonuç Sorgulama ekranına "Misafirleri Göster" seçeneği eklenmiştir.
NOT: Misafir Hasta sorgulaması yaparken İşlem Ayarlarında bulunan "Misafirleri Göster" Seçeneğini seçmeyi unutmayınız.
9-Hasta Kartı Üzerinden "Doğum Tarihinin" gösterilmesi için "Hasta Kartı Başlığının üstüne gelindiğinde" hasta bilgisi ipucu ekranı olarak gösterilmesi sağlandı.


10-Sma Tahlil Sonucu uyarısına "Sonuç ile birlikte Numune Alınma Tarihinin gösterilmesi sağlandı.

461.Versiyon Yenilikleri (14.08.2023)


1-Eskişehir ili için Melis Senaryo değişikliği için düzenleme yapıldı.
2-Obezite İzlem tanılarında verilen "Sıra no" hatası giderildi.
3-Tüm hastaların Tc'lerinin kopyalanabilmesi için "Listedeki Tüm Tcleri Kopyala" butonu eklendi.
NOT:Açılan Listede Herhangi bir hasta üzerinden "Sağ Menü"> Kopyalama İşlemleri > Listedeki Tüm Tcleri Kopyala ile kopyalama işlemini yapabilirsiniz.


4-Ön Kayıt İşlemleri > "Lütfen İçeri Giriniz" hatası giderildi.
5-Tarama Listeleri > Hipertansiyon Tarama Hedef Listesi görünmeme sorunu giderildi.

460.Versiyon Yenilikleri (29.05.2023)


1-Hpv barkod girişindeki hata düzeltilerek hpv Servisi güncellendi.
2-Kanser Denetim Kontrol listesi > Servisten gelen kayıtların bu ay için gösterilmesi ve filtrelenmesi sağlandı.
3-Sms Modülü > Doktora "Test Mesajı" gönderilmesi için "Test" butonu eklendi.

459.Versiyon Yenilikleri (11.05.2023)


1-Reçete Sorgula(Medula Sistemi) giriş ekranı ve İlaç sorgulama bölümündeki güvenlik kodunun otomatik olarak doldurulması ve tıklanması sağlandı. >
2-Hpv sorgulamadaki Hastanın birden fazla sonucu olduğunda Hata oluştu şeklinde gösterilen hata düzeltildi.
3-Kanser Taramalarının Sina sayfasına yansıyıp yansımadığını kontrolünün sağlanması için "Kanser Denetim Kontol Listesi" servisine entegre olundu.
NOT:Ana Menü > Uss Yardımcı İşlemler > Hyp Kronik Tarama Hastaları bölümünden > "Kanser Denetim Kontrol ile listelenmektedir.


458.Versiyon Yenilikleri (29.03.2023)


1-Bakanlığın Yaptığı düzenleme ile Medula sistemine İlaç Sorgulama ekranına "Doğrulama Kodu" eklenmiştir.
NOT:Reçete Sorgula > İlaç Sorgulamada tekrardan "Doğrulama Kodu" alanını girip Sorgula butonuna basmanız gerekmektedir.


2-Melis sistemi kullanılan iller için Son 3 güne ait "Laboratuvar Sonuçlarının" programın ilk açılığında otomatik olarak sorgulanması sağlandı.
NOT:Aktif etmek isteyen hekimlerimiz ; Ana Menü > Ayarlar > Parametreler kısmından "AÇILIŞTA_LABORATUVAR_SONUÇ_SORGULA" parametresi aktif edebilirler.

KarAHBS Merkezi Laboratuvar Sistemi Kullanım KılavuzuMelis İşlem Sırası


1- İstem Kaydet

2- Barkod Numarasını gir

3- Örnek Numaralarını Laboratuvara Gönder

4- Örnek Verme Zamanını Kaydet

İşlem Tamamlanır


Not:Barkod Numarası Manuel Olarak girilmeyen illerde 3 Ayar Aktif Olduğunda "İstem Kaydet" tıklandığında diğer işlemleri Otomatik olarak yapmaktadır.

Ayarlar


1- Otomatik Küp/Tüp Sorgula = Otomatik Olarak Tüp sorgulamasını yapar.

2- Otomatik Barkod Al = Manuel Barkod Girilmiyorsa Aktif Edilir.

3- Otomatik Barkod Kaydet = Örnek Numaralarını Otomatik olarak Lab. Gönderilmesini Sağlar.

4- Otomatik K.V.Z Gönder = Kan Verme Zamanını Otomatik olarak kaydedilmesini sağlar.


Not:Burada Gösterilen Sadece Aile hekimleri için geçerlidir. Melis Ayarları illerde farklılık göstermektedir.


2020,2021 Versiyon Notları İçin Tıklayınız


Önceki Versiyon Notları İçin Tıklayınız


Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin