453.Versiyon Yenilikleri (02.11.2022)


1-Kocaeli ili>Tetkik sonucu USS Gönderim hatası giderildi.
2-Kuduz Profilaksi ve Kuduz Riskli Temas Bildirim ekranları güncellendi.
3-Bulaşıcı Hastalık Formu Uss Gönderim ayalarında iyileştirmeler yapıldı.
4-Pozitif işlem sayılarının takibi için > Pozitif Performans İşlem Sayıları Raporu Tasarlandı.
NOT: Ana Menü > Online Raporlama > İstatistik Raporları > Pozitif Performnans İşlem sayıları kısmından ulaşabilirsiniz.
(Not:Gün bazlı olarak hesaplanmıştır.Örneğin;Bir hastaya gün içinde girilen 3 işlem bu raporda 1 olarak görünür.)

452.Versiyon Yenilikleri (04.10.2022)


1-Ön Kayıt İşlemleri ekranına >Seçili Hastaya Tetkik başlatılması için "Tetkik Başlat" butonu eklendi.


2-Hasta Notunun Kayıt edildiği tarihin takip edilebilmesi için Hasta notu ekranına düzenleme yapıldı.


3-Muayene içinde bulunan > Rapor ekranından E-rapora erişilmesi için Rapor Ekranına "E-rapor" kısayolları eklendi.


4-(9)TD ADULT(ERİŞKİN TİP TETANOZ DİFTERİ AŞISI) seçildiğinde "Uygulama Yerinin" otomatik olarak "Sol Deltoid Bölge" olarak güncellenmesi sağlandı.


5-Aşı ekranı > MEVSİMSEL İNFLUENZA AŞISI (GRİP AŞISI) girilmesi ve gönderilmesi sağlandı.
6- Melis Laboratuvar > Kültür Sonucunun Uss'ye gönderilmesi sağlandı.
7-Ana menü > Rapor Modülü > Muayene Sorgulama ekranlarına "Yaş" alanı eklendi.(Rapora Göre,İlaca Göre,Tanıya Göre,Tetkike Göre Muayene Sorgulama ekranları)

451.Versiyon Yenilikleri (09.09.2022)


1-Eskişehir ili için Merkezi Laboratuvar Sistemi(Melis) aktif edildi.
NOT: Eskişehir ilinde "Rezerve Barkod" kullanıldığından dolayı "İstem Kaydet" Butonuna Bastıktan sonra diğer tüm işlemler otomatik olarak yapılır.
NOT: Barkod Yazdırma İşlemi > Kan alma odasındaki bilgisayar üzerinden Laboratuvarın Web sitesinden(Aşağıda bulunan web sitelerinden) yapılacaktır.
NOT: Yunus Emre DH: http://176.236.127.243:2615/giris.aspx , Sivrihisar: http://176.236.127.246:2605/Giris.aspx , Çifteler:http://176.236.127.247:2604/Giris.aspx


2-Melis istem ekranı > İstem listesinin yazıdırılması için İstem Listesi > Sağ menüye "İstek Fişi Yazdır" butonu eklendi.


3-Aile Hekimi Değiştirme Talep Dilekçe Ekranına > Gönderileceği Yer alanı eklenerek "TSM" veya "İlçe Sağlık Müdürlüğü" olarak seçim yapılması sağlandı.


450.Versiyon Yenilikleri (08.08.2022)


1-Medikal Malzeme Reçetesi oluşturmak için Muayene işlemleri alt sekmesine ve Muayene ekranı > Reçetem butonu alt sekmesine "Medikal Malzeme Reçetesi Oluştur" butonu eklendi.
NOT: "Medikal Malzeme Reçetesi Oluştur" butonuna basıldığında "Hasta T.C. Kimlik no otomatik olarak kopyalanmaktadır.
NOT: Açılan Sayfada Hasta T.c. kimlik numarası yapıştırılarak Tanı ve Medikal Malzeme eklenerek E-reçete numarası oluşturulur.


2-Lohusa hastaların ayırt edilebilmesi için Lohusa Hastaların Hasta Fotoğrafı Özelleştirildi.


3-Programın Açılışında ekrana gelen "Özellikli İzlem Listesinin" isteğe göre kapatılması sağlandı.
NOT: Ana Menü > Ayarlar > KarAHBS Yönetim > Parametreler > ACILISTA_OZELLIKLI_IZLEM_SORGULA parametresinin seçimin kaldırılması ile yapılabilir.


4-Kanser İzlem ekranı > Serviks , Kolorektal ve Meme İzlemi için "Kişi istemedi" değerleri eklendi.Kanser İzlem ekranı iyileştirme yapıldı.
NOT: Sonuç Tarihi değerinin zorunluluğu kaldırıldı.
NOT: İzlem Tarihinin Otomatik doldurulması sağlandı.


5-Hızlı Erişim > Tetkik İstem Modülü > İstem Yapılan Hastaların kayıt durumunun takibi için "Kayıt Durumu" alanı eklendi.
NOT: * işaretine tıklanarak "Kayıt Durumu" alanı seçilebilir.


6-65 yaş Telefon bilgisi güncelle butonu "Hastaların İletişim Bilgisini Güncelle" olarak değiştirilerek Kesin Kayıtlı Tüm hastaların İletişim bilgilerinin sorgulanması sağlandı.
NOT: Bakanlığın Telefon Bilgisi Sorgulama Limiti "1000" sorgulamadır.Filtreleme yaparak Güncelleme yapmanız önerilir.
NOT: Ana Menü > Uss Yardımcı İşlemler > "Hastaların İletişim Bilgisini Güncelle" ile erişebilirsiniz.
7-Yapılan HYP taramalarının uyarılarda çıkması engellendi.Yapılan Hyp taramalarının "Planlanan Tarih" baz alınarak uyarı verilmesi sağlandı.
NOT: Örneğin ; "Planlanan Tarih :01.15.2023" olduğunda hasta kartını açıldığında gelen Hyp uyarılarında(Bulunduğu Ay itibariyle vermeye başlayacaktır) 1 ocak 2023 itibariyle verecektir.
8-Gebe İzlem ekranı >Alt kısımda bulunan Önceki İzlemler kısmına "Risk Faktörü" alanı eklenerek önceki izlemlerin Gebelikte risk faktörlerinin gösterilmesi sağlandı.
9-Birime Ait SMA tahlil Sonuçları Ekranı > Sağ Menü'ye "Hasta Kartını Aç" butonunu eklendi.

449.Versiyon Yenilikleri (03.06.2022)


1-Kahramanmaraş ili için Merkezi Laboratuvar Sistemi(Melis) aktif edildi.
NOT: Kahramanmaraş il genelinde "Rezerve Barkod" kullanıldığından dolayı "İstem Kaydet" Butonuna Bastıktan sonra diğer tüm işlemler otomatik olarak yapılır.
NOT: Barkod Yazdırma işlemi > Melis İstem ekranından "Barkod Yazdır" butonun altında bulunan Barkod Yazdır Web(PDF) ile yapılır.


2-HASTA_KARTI_UYARI_GOSTER_HYP_KRONIK Parametresi eklenerek > Hasta Kartında HYP uyarılarının kapatılması sağlandı.(Seçenek kaldırıldığında uyarı vermez.)
3-USS_OTOMATIK_VERI_GONDER_LOCAL Parametresi eklenerek > Tüm işlemlerin Otomatik USS'ye gönderilmesi sağlandı.(Seçenek Aktif Edildiğinde Çalışır)
NOT: Parametre Aktif edildiğinde > 3 gün içerisinde girilen tüm işlemler(Muayene,İzlem,Aşı) gönderilir.
İşlem süresinden 60 dakika geçtikten sonra arka planda 30 dkda bir veri gönderim işlemi yapılmaya devam eder.
NOT: Parametre Aktif edildiğinde > Arka Planda gönderim yapılacağı için programı kullanmaya devam edebilirsiniz.
NOT: Laboratuvar Sonuçları Çıkmamış Muayenelerin gönderimi yapılmaz ve Kırmızı olarak görünür.Lab.Sonucu çekildiğinde arka planda otomatik gönderim sağlanır.
NOT: Ana Menü > Ayarlar > Parametreler ekranından ilgili Parametre Seçilip Kaydedilir.


4-Yenidoğan Topuk Kanı sonuçlarının sorgulanması amacı ile oluşturulan servise entegre olundu.
NOT: Ana Menü > Uss Yardımcı İşlemler > Tarama Listeleri > NTP Bilgileri ekranından ulaşabilirsiniz.


5-Hastanın Ait E-raporların Programa Çekilmesi sağlanarak Rapor tarihine göre Otomatik Muayene oluşturulması sağlandı.
NOT: Hasta Kartı > Hasta Raporları > E-Rapor Sistemi > Hastaya Ait Tüm Raporları KarAhbs'ye Aktar ile raporlar çekilir ve otomatik muayene oluşturulması sağlanır.
NOT: Toplu Rapor Çekme ve oluşturma işlemi Bakanlığın servisi çalışmadığı için yapılamamaktadır.İlgili servis düzeldiğinde aktif edilecektir.
6-Yapılacak İşlemlerim > TD Rapel Doz (Okul Aşısının) "Çocuk Aşı" listesinde gösterilmesi sağlandı.
7-Melis Sistemi > Hesaplamalı tetkiklerin ve Kültür sonuçlarının gösterilmesi ve USS'ye gönderilmesi sağlandı.
8-MHRS > Seçili Hastaya Randevu Al > Seçili Randevuyu Yazdır Raporu Doğum Yeri alanının hatalı görünme sorunu giderildi.
9-Kanser Onam Formları Güncellendi.
10-Form 13 Aşı Sonuç Çizelgesine Diğer TD aşısının 3 doz bilgisinin gösterilmesi sağlandı , Kızamık ve KKK aşılarının 9-11 doz bilgisinin gösterilmesi sağlandı.
11-Pansuman Enjeksiyon Onam Formu "T.c. Kimlik no" görünmeme sorunu giderildi.
12-Birime Ait Hasta İşlemleri > Tarama Listeleri menüsünde bulunan Serviks,Meme,Kolorektal Tarama listelerine filtreleme yapılması için "İl,İlçe,Bucak,Kasaba/Köy,Mahalle,Sokak,Gezici Hizmet,Cep Tel,Yaş" alanları eklendi.

448.Versiyon Yenilikleri (01.04.2022)


1-Seçili Hastaya Randevu Al ekranı > Turkovac Aşısına Randevu alınabilmesi için Aşı Türüne "Turkovac" seçeneği eklendi.


2-USS'ye Gönderilmeyen Aşıların > Yanlış Dozların Ats tarafından düzeltilmesi için "ATS Doz Düzelt" butonu eklendi.(Yanlış Doz Seçilen Aşı açılır ve Doz Bilgisini Düzeltip "ATS Doz Düzelt"butonuna basılır ve Açıklama girilir.
NOT: Yanlış Doz Bilgisinin Güncellenebilmesi için düzeltme işlemini Aynı gün yapmanız gerekmektedir.
NOT: Geçmiş Tarihli Yanlış doz düşümlerinde Doz güncelleme işlemini yapamazsınız.Geçmiş Tarihli Doz Düzeltme işlemini ATS tarafından düzelltirmeniz gerekir.


3-Bakanlığın Yaptığı güncelleme ile E-nabız Doktor Erişim Servisinde Hastanın Aktif bir E-Nabız Hesabı olmadığında "Sys Takip no " gönderilmesi zorunlu kılındı.
NOT: Hastanın Aktif bir E-nabız hesabı yoksa ve Hastaya Hiç bir işlem girilmemişse Uyarı verilmesi sağlandı.E-nabız Hesabı olmayan Hastanın E-Nabızına Erişim sağlanabilmesi Hastaya muayene girilip USS'ye gönderilmesi gerekmektedir.


4-E-raporların Hasta T.C. Kimlik Numaralarının Otomatik olarak sorgulanması sağlandı.(Not:Askerlik Raporunda E-rapor Kaynaklı sorun olduğu için şuanda Otomatik Sorgulama yapılamamaktadır.)
5-Bebek/Çocuk İzlemlerde "Baş Çevresi" kuralı Düzenlendi.(18 Aya kadar zorunlu kılındı.18 aydan büyük Bebek ve Çocuklarda Zorunlu olması kaldırıldı.)
5-Mhrs'den Cetvel Sorgulama > Başlangıç Tarihi seçildiğinde Bitiş Tarihini Otomatik olarak seçilmesi sağlandı.

447.Versiyon Yenilikleri (08.03.2022)


1-Hızlı Erişim > Lab.Tetkik Modülü > Tüm listenin sorgulanması için "Bütün Listeyi Sorgula" özelliği eklendi.


2-Aile Hekimliği Covid-19 Aşı (Turkovac) Aşı randevusu hatası giderildi ve ilgili aksiyonda randevu açılması sağlandı.
3-Muayene Ekranı > Reçete Numarası'nın Sms olarak gönderilmesi için Sağ Menü'ye "Hastaya Sms Gönder" Butonu eklendi.
4-Tetkik istem ekranı >"Seçili Tetkiki Aktif Pakete Ekle" ve "Seçili Tetkiki Çıkar" özelliğindeki ekleme ve silme sorunu giderildi.
5-Raporlar > Evlilik Muayenesi 3.Şablon > Açıklama metinde yapılan değişikliğin raporda gösterilmesi için düzenleme yapıldı.
6-SMA izlem > İzlem Raporları alanına "SMA Sonuç Yazdır" raporu eklendi.(SMA Tahlil Sonucunun Rapor Olarak gösterilmesi için tasarlandı)
7-İlaç Muafiyet Raporu > Medula Sisteminde Yapılan Güncelleme ile > Aşağıda Bulunan Etken Maddeleri Seçiminde İlave Değer olarak "Kilo" girilmesi ve kaydedilmesi sağlandı.
SGKFYP - AGALSIDAZ ALFA
SGKEPD - AGALSIDAZ BETA
SGKGD5 - IDURSULFASE
SGKF5Q - IMIGLUSERAZ
SGKFAK - LARONIDAZ ,
SGKFEH - MIGLUSTAT
SGKGAL - TALIGLUSERAZ ALFA
SGKGEI - VELAGLUSERAZ ALFA
NOT: İlgili Etken Maddlerinin seçilmesi durumunda "Kilo" ilave değerinin girilmesi gerekmektedir.

446.Versiyon Yenilikleri (14.01.2022)


1-SİNA sistemine entegre olundu.
NOT: Ana Menü > Alt kısımda bulunan "Performans Aşı,Performans Çocuk İzlem,Performans Bebek izlem ve Performans Gebe izlem Sina sisteminden çekilmesi sağlandı.
2-Hekim işlemleri > Performans Değerlerim(Sina) butonu düzenlenerek "SİNA" sistemine geçiş yapılması sağlandı.
3-SMA izlem > Eş Aday Tc kısmına Yabancı Hastalar için "Pasaport Numarası girilmesi sağlandı"
4-SMA izlem > İzlem Raporları alanına SMA Taşıyıcı Taraması Onam Formu ve "SMA Taşıyıcı Sevk Onam formu eklendi."
NOT: SMA izlem başlatmadan Onam Formunu Çıkartmak için ; Hasta Raporları > Rapor Dolabı > SMA Taşıyıcı Taraması Onam Formu kısmından çıkarabilirsiniz.

445.Versiyon Yenilikleri (29.12.2021)


1-Bartın ili için Merkezi Laboratuvar Sistemi(Melis) aktif edildi.
NOT: Bartın il genelinde "Rezerve Barkod" kullanıldığından dolayı "İstem Kaydet" Butonuna Bastıktan sonra diğer tüm işlemler otomatik olarak yapılır.
NOT: Barkod Yazdırma işlemi > Melis İstem ekranından "Barkod Yazdır" ile yapılabilir.

2-Sys takip no uzunluğundan kaynaklı hata giderildi.


BİLGİLENDİRME SMS Ücret Değişikliği 1000 SMS 30 TL olarak güncellenmiştir.

444.Versiyon Yenilikleri (10.12.2021)


1-SMA izlem yapılabilmesi için "SMA izlem" ekranı tasarlandı.
NOT: Hasta Kartı > Muayene İşlemleri > SMA izlem Başlat alanından girebilirsiniz.
NOT: İşlem Tipi seçilir , Eş Aday Tc Barkod Numarası Girilir Kayıt Edilir. Uss'ye gönderilir.


2-Kişiye Ait > SMA izlem Tahlil Sonucunun Uss'den Çekilmesi > Sonucu çıkmış SMA tahlil sonucunu "Sma Sonuç Sorgula" ile çekebilirisiniz.


3-SMA izlem Sonuç Girilmesi > Uss'den Gelen Tahlil Sonucuna Göre > Sma izlem sonucu Girilir.
NOT: Hasta Kartı > Muayene İşlemleri > SMA izlem Başlat alanından "Sonuç Gir" butonu ile sonuç girilir.


4-Birime Ait Tüm Hastaların SMA Tahlil Sonuçlarının ve SMA Eş Aday Tahlil Sonuçlarının liste olarak gösterilmesi sağlandı.
NOT: Ana Menü > Uss Yardımcı İşlemler > Birime Ait Hasta İşlemleri > "SMA Tahlil Sonuç , SMA Eş Aday Tahlil Sonuç" alanından ulaşabilirsiniz.


5-Covid Hiç Yaptırmayanlar ve 2.Doz Yaptırmayanlar Listesine "Gebelik Durumu" alanı eklendi.


KarAHBS Merkezi Laboratuvar Sistemi Kullanım KılavuzuMelis İşlem Sırası


1- İstem Kaydet

2- Barkod Numarasını gir

3- Örnek Numaralarını Laboratuvara Gönder

4- Örnek Verme Zamanını Kaydet

İşlem Tamamlanır


Not:Barkod Numarası Manuel Olarak girilmeyen illerde 3 Ayar Aktif Olduğunda "İstem Kaydet" tıklandığında diğer işlemleri Otomatik olarak yapmaktadır.

Ayarlar


1- Otomatik Küp/Tüp Sorgula = Otomatik Olarak Tüp sorgulamasını yapar.

2- Otomatik Barkod Al = Manuel Barkod Girilmiyorsa Aktif Edilir.

3- Otomatik Barkod Kaydet = Örnek Numaralarını Otomatik olarak Lab. Gönderilmesini Sağlar.

4- Otomatik K.V.Z Gönder = Kan Verme Zamanını Otomatik olarak kaydedilmesini sağlar.


Not:Burada Gösterilen Sadece Aile hekimleri için geçerlidir. Melis Ayarları illerde farklılık göstermektedir.

MELİS HASTA SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

2020,2021 Versiyon Notları İçin Tıklayınız


Önceki Versiyon Notları İçin Tıklayınız


Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin